jueves, 7 de enero de 2010

ESQUEMA HABILITATS DEL PENSAMENT

Lliga els esquemes de les pàgines 23 i 25 de “Tot pensant” i explica a partir de la nova plantilla com estaria distribuïda aquesta assignatura.

A l’esquema de la pàgina 23 veiem que l’eix vertical són les habilitats del pensament i aquestes són representades per les habilitats de recerca, de conceptualització, de raonament i de traducció. Els nens/es solen tenir aquestes habilitats rudimentàriament i des de tots els programes s’intenta potenciar-les i interioritzar-les a través del diàleg.
A l’eix horitzontal veiem les activitats que possibiliten el treball amb cadascuna de les habilitats, aquests són els jocs, els contes i l’art.
Al nucli central es situen els continguts treballats, que són les peces centrals de les programacions de gairebé tots els països, aquests són els llenguatge, el món i la identitat.
Aquest esquema ve a representar que, tenint en compte els elements de la programació i fent anar les activitats arriben al desenvolupament de les habilitats.
A l’esquema de la pàgina 25 veiem els diferents blocs de continguts que es treballen; aquests blocs es treballen a partir de l’esquema de la pàgina 23 fent ús de les activitats i habilitats per treballar els continguts.
Els continguts es treballen transversalment, ajudant-nos amb les activitats i així desenvolupant les diferents habilitats.
A la nostra assignatura les activitats serien: llegir contes i literatura, analitzar frases i pensaments, explicar contes, llegir articles... i amb aquestes hem anat treballant les diferents habilitats del pensament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario