martes, 5 de enero de 2010

EXERCICIS HABILITATS DEL PENSAMENT

EXERCICIS HABILITATS DEL PENSAMENT

Cinc activitats que treballen les habilitats de recerca, basant-nos en els diferents autors:

1. Llegir els contes dels germans Grimm.
Com indica el títol, aquesta activitat tractarà de llegir diferents contes del germans Grimm; com serien La Caputxeta Vermella,La Ventafocs, Enric el Fidel...
2. Buscar la biografia de Andersen.
S’haurà de buscar la biografia d’Andersen i a partir de tot el que es trobi fer un breu resum amb els trets més importants de la vida de l’autor, referents a l’escriptura de contes.
3. Redactar una opinió sobre l’article de Carmen Martin Gaite.
Llegir l’article i escriure un petit comentari referent a aquest. Fer un resum del que diu i donar l’opinió al respecte.
4. Trobar la “moraleja” del conte del gat amb botes de Perrault.
Desprès de llegir el conte del Gat amb Botes s’ha d’intentar trobar la possible “moraleja” del conte si es que hi ha i explicar quina es i com s’ha arribat a aquesta conclusió.
5. Analitzar el conte de la caputxeta vermella de Garner( Contes políticament correctes).
Llegir la versió de la Caputxeta dels Contes políticament correctes i fer un anàlisi d’aquesta versió comparant-la amb la versió original de Perrault.

Cinc activitats que treballen les habilitats de conceptualització, basant-nos en “la Sireneta”:
1. Formular conceptes precisos: persona,sirena o animal marí?
A partir d’imatges dels diferents personatges del conte s’hauran de classificar en una tabla com a persones,sirenes o animals marins.2. Posar exemples: com saps que es una sirena?
Desprès d’haver realitzat l’activitat anterior proposem una activitat en la que es doni una explicació de com s’ha sapigut quina era la sirena, s’accepten exemples.
3. Semblances i diferencies: emparellar tots els personatges humans i els no humans.
A partir d’aquesta imatge encerclarem els personatges humans amb color roig i els no humans amb color groc, així veurem les semblances i diferencies de uns als altres.


4. Fer seriacions, de l’animal marí més petit al més gran.
Mostrarem una làmina amb diferents dibuixos d’animals marins, s’hauran de retallar i col•locar en línea del més petit al més gran, així treballarem les seriacions i les proporcions.

5. Comparar la vida al mar i a la terra a partir d’una petita redacció.
A partir d’una petita redacció es farà una comparació entre la vida al mar i la vida a la terra, i com són aquestes de diferents, senyalant les avantatges i desavantatges de cadascuna.


Cinc activitats que treballen les habilitats de raonament, basant-nos en “la Reina de les Neus”:
1. Buscar i donar raons: perquè es torna arisc en Kay?
Desprès de llegir el conte es farà una breu explicació de perquè es creu que en Kay es torna arisc amb la Gerda de cop i volta.
2. Raonar condicionalment: Si tu fossis la Gerda que faries?
Es redactaran unes línies posant-se en la pell del personatge de la Gerda i així descrivírem quina creiem que hauria estat la nostra reacció vivint la historia que explica el conte.
3. Raonar analògicament: relaciona els personatges amb diferents adjectius.
Aquesta activitat consisteix en relacionar algun dels personatges amb un adjectiu que els hi pertanyi. Un exemple seria la taula següent:
Greda ---------------------- Freda
Kay ---------------------- Dolça
Reina de les Neus ------------------- Arisc

4. Establir relacions de causa-efecte: que ocorreix amb els trossos de vidre?I amb les llàgrimes?
Explicar oralment que es el que ocorreix amb els trossos de vidre i amb les llàgrimes de la Gerda al conte, s’ha d’esmentar quina es la causa del que ocorreix i quin l’efecte que provoca.
5. Establir relacions entre les parts i el tot: quin paper tenen les roses en la historia?
Analitzar quin paper tenen les roses en el conte. Hem de saber veure com una petita part que pot semblar no tenir importància al llarg del conte apareix varies vegades i ajuda a desenvolupar la historia. S’ha de trobar a on apareixen i que desencadenen.


Cinc activitats que treballen les habilitats de traducció ,basant-nos en “el Soldadet de Plom”:
1. Explicar el conte del Soldadet de Plom
Aquesta activitat tracta d’explicar el conte davant de la classe utilitzant els recursos que es vulguin.
2. Improvisar alternatives al final original del conte.
Es farà un col•loqui i tots els nens i nenes donaran un final alternatiu al conte, així tots aprendrem de les idees del altres i dels comentaris que es facin a les nostres pròpies.
3. Representar amb mímica algunes escenes del conte.
Es faran petits grups(de dos o tres nens/es) i ells mateixos triaran una escena del conte que hauran de representar amb mímica davant de la resta de la classe, per a que aquestos endevinin quina escena es.
4. Fer un dibuix d’alguna de les escenes del conte.
En aquesta activitat cada nen dibuixarà l’escena del conte que més li hagi agradat.

5. Realitzar amb plastilina un dels personatges.
Cada nen/a triarà un personatge del conte i l’intentarà realitzar amb plastilina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario